Elállási tájékoztató

(kizárólag önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis-és középvállalkozás részére)

 

1./ Elállási jog:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

 

2./ Az elállási határidő:

2.1. A szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződés esetében az elállási határidő akkor jár le, ha a vállalkozás a szolgáltatás egészét teljesítette, de legkésőbb a megrendeléstől számított 14 nap elteltével.

 

3./ Elállás módja:

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: ATMOS ENERGIA Kft., levelezési cím: 8100 Várpalota, Bartók Béla utca 14. e-mail: info@atmostherm.hu, telefonszám: 06-30-74-22-131

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elállási nyilatkozat az alábbi linkről tölthető le: ……………………………………

 

4./ Az elállás joghatásai:

4.1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

 

Bővebb információt Online ÁSZF-nben talál (link)

 

Várpalota, 2019. szeptember 20.

 

Huszár Róbert

Ügyvezető