Általános szerződési feltételek

Online Felület Általános Szerződési Feltételei

 

Tartalomjegyzék

 1. A Szolgáltató adatai
 2. Általános információk
 3. A http://atmostherm.hu/honlapon folytatott tevékenység
 4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

4.2. Szerzői jogok

 1. A honlapon történő vásárlás

5.1.Az áru bemutatása, árak, akciós termékek

5.2.Az áru kiválasztása, a vásárlás menete

5.3. Szállítási díj

5.4. Adatbeviteli hibák javítása

5.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

5.6. A szerződés létrejötte

5.7. Teljesítési határidő

5.8. Fizetés

5.8.1. Előre utalás

5.8.2. Utánvét

5.9. Számla

5.10. Átvétel

 1. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

6.2. A Felhasználót megillető elállási jog alóli kivételek

 1. Hibás teljesítés, kellékszavatosság, jótállás

7.1 Hibás teljesítés

7.2 Kellékszavatosság

7.3 Jótállás

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

8.1.1. Panaszügyintézés helye – fogyasztóvédelmi sérelmek esetén

8.1.2. Panaszügyintézés módja

8.2. Jogvita

8.2.1.         Békéltető testület

 1. ÁSZF, árak módosítása
 2. Technikai korlátok
 3. Dokumentumok

 

 

1.  A Szolgáltató adatai

 

A szerződés az ATMOS ENERGIA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (a továbbiakban Vállalkozás) jön létre.

Név: ATMOS ENERGIA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8100 Várpalota, Bartók Béla utca 14.

Bejegyző hatóság neve: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 19 09 508751

Adószám:13691884-2-19
Számlaszám I: 10404883-50515757-74841005, K&H Bank Zrt. 488 Várpalota (8100 Várpalota, Táncsics Mihály utca 5.)

Számlaszám II: 10404883-50515757-74841029, K&H Bank Zrt. 488 Várpalota (8100 Várpalota, Táncsics Mihály utca 5.)

E-mail: info@atmostherm.hu

Telefon: +36 30 173 1559

Tárhelyszolgáltató:

 

Cégnév: C-Host Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 29

E-mail: info@nethely.hu

 

Cégnév: KBOSS. hu Kft. (számlázz.hu)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

E-mail: info@szamlazz.hu

 

Jelen ÁSZF-ben a Felhasználó, a Fogyasztó, a Vevő és a Vásárló szinonimaként jelenik meg. Vevő az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt.

 

2.  Általános információk

Üdvözöljük az Atmos Energia Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a http://atmostherm.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatások igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége/gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, civil szervezetre, egyházi jogi személyre, társasházra, lakásszövetkezetre, mikro, kis-és középvállalkozásra (a továbbiakban: Felhasználó), mint Felhasználóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Felhasználóra az eltérő szabályok vonatkoznak. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használata során a vásárláskor és azt követően is tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3. A http://atmostherm.hu/honlapon folytatott tevékenység

A Szolgáltató a Honlapon üzleti tevékenysége során kazánok és épületgépészeti termékek forgalmazásával foglalkozik.

 

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató – az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével – kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.2. Szerzői jogok

A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a Szolgáltatót illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait.

5. A honlapon történő vásárlás

5.1.Az áru bemutatása, árak, akciós termékek

A webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést.  Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól.

A webáruház az árváltozás jogát fenntartja, minden előzetes bejelentés nélkül. Áraink, illetve termékeink folyamatosan változhatnak, bővülhetnek.  Árváltozás esetén a már megrendelt árut a rendeléskori áron szállítjuk.

A webáruházban olykor akciókat kínálunk, az egyes akciókat a webáruház egyértelműen feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével.  Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart.

5.2.Az áru kiválasztása, a vásárlás menete

Az áruról annak képére kattintva és annak leírásában törekszünk a legszélesebb körű, a vásárló döntését elősegítő információkat megadni. Az áru kiválasztása a “Kosárba” helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk kiválasztására és kosárba helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárból való eltávolítására, vagy a vásárlás véglegesítésére és a rendelés feladására.

Amennyiben a Vevő az áruk kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat (vevő neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma) meg kell adnia.

Eladó a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket Eladó Adatvédelmi tájékoztatója (link) tartalmazza.

A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt (kosárba teszem, pénztár gomb megnyomását követően) a Vevőnek lehetősége van arra, hogy megrendelését átnézze, amennyiben azzal nem ért egyet, visszalépjen a vásárlási felületre, és a kosárra kattintva módosítsa megrendelését.

Amennyiben „Termékeink” menüpont alatt Atmos alkatrészt kíván vásárolni, abban az esetben további adatokat kérünk Öntől a megfelelő alkatrész kiválasztása érdekében. Az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket Eladó Adatvédelmi tájékoztatója (link) tartalmazza.

Amennyiben a Vevő a megrendelését és a megadott adatait megfelelőnek találja, úgy a rendelés feladásával azt véglegesíti.

A Vevő az áru megrendelésével ajánlati kötöttséget vállal, amelynek alapján az Eladó visszaigazolásával létrejön az adásvételi szerződés a felek között. Az ajánlati kötöttség a megrendelés visszaigazolásáig, de legfeljebb 48 óráig tart.

5.3. Szállítási díj

Az áru szállítási díjáról a Vevő a megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő tájékoztatást kap, illetve a szállítási díj összege az Eladó által kiállított számlán a Vevő által választott szállítási módtól függően pontosan feltüntetésre kerül.

A Vevőnek a szállítási díjat az áru árával együtt kell megfizetnie.

0-3 kg: bruttó 1568,- Ft

3-5 kg: bruttó 1676,- Ft

5-10 kg: bruttó 1854,- Ft

10-20 kg: bruttó 2470,- Ft

20-30 kg: bruttó 3086,- Ft

30-100 kg: bruttó 3086,- Ft + 64,- Ft / kg

100 kg: A 100 kg vagy azt meghaladó rendelés esetén a szállítási díj pontos értékéről a vevőt a rendelés után e-mailben tájékoztatjuk.

5.4. Adatbeviteli hibák javítása

Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a böngésző „Vissza” gombjának megnyomásával van lehetősége.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználókat minden, a termékeket és szolgáltatásokat érintő tulajdonságról tájékoztassa. Ennek ellenére előfordulhat, hogy tévedésből, vagy informatikai technikai hibából eredően a termékek ára elírásra kerül, vagy rosszul történik azok feltüntetése. Ebben az esetben a Szolgáltató minden esetben a webáruházban megadott áron köteles a terméket vagy szolgáltatást értékesíteni, kivéve abban az esetben, amennyiben a tévedés, elírás egy átlagos Felhasználó számára is nyilvánvaló. Amennyiben e hibát kihasználva, rosszhiszeműen adja le megrendelését a Felhasználó, abban az esetben a vásárlás visszaigazolására, vagy a visszaigazolás ellenére azok átadására nem kerül sor.

5.5. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

A Szolgáltató a Felhasználó megrendelését automatikus elektronikus levélben rögzíti. Az e-mail a megrendelést követően a termékeket visszaigazolja, illetve megadja a leadott megrendelés adatait a Felhasználó részére annak ellenőrzése érdekében. Amennyiben a megküldött válaszlevélben rögzített adatok nem felelnek meg a Felhasználó által leadott megrendelésnek, azt e-mailben, a megrendeléshez, a visszaigazoló e-mail kézhezvételét követően haladéktalanul jelezni köteles a Szolgáltató felé.

A megrendelés leadását követő 48 órán belül a Szolgáltató a megrendelést köteles visszaigazolni amennyiben azt teljesíteni tudja. A Szolgáltató felhívja minden Felhasználó figyelmét arra, hogy a tömeges megrendelés miatt előfordulhat, hogy nem tudja teljesíteni. Ez esetben a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót arról, hogy a megrendelést nem tudja teljesíteni, vagy nem az általánosan, ésszerűen elvárható határidőn belül. A Felhasználó ebben az esetben elállhat a megrendeléstől. Amennyiben a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket.

A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Felhasználó megrendelésével kapcsolatos adatokat, úgymint a megrendelt áruk és azok árának felsorolását, a Vevő által megadott nevet és szállítási címet, a szállítási költséget és a megrendelés nyilvántartási számát és a termék kiszállításának várható határidejét. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

5.6. A szerződés létrejötte

Szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség, a szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik.

A megkötött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

Ha a szerződés megkötésére a Felhasználó tett ajánlatot, a Felhasználót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló, a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazolásként küldött email megérkezésével jön létre. A visszaigazoló e-mailben a Szolgáltató visszaigazolást ad a Felhasználónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályokra tekintettel adott szerződéskötést megelőző tájékoztatást, valamint elállási nyilatkozat mintát is.

Az Eladó a szerződést annak száma szerint tartja nyilván a vásárlás napjától számított 8. naptári év utolsó napjáig. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződés megtekintését, illetve annak másolatát a Vásárló a Szolgáltató elérhetőségeinek bármelyikén kérheti papír alapon, elektronikus megkeresés esetén a visszaigazoló e-mailt elektronikusan ismételten megküldi a Szolgáltató.

5.7. Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolását követő legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.

5.8. Fizetés

Szolgáltató az alábbi fizetési módokat biztosítja Felhasználó számára:

5.8.1. Előre utalás

A Vevő a megrendelt termékek árát azok kiszállítását megelőzően fizeti meg az Eladó 10404883-50515757-74841005 bankszámlájára banki átutalás útján.

A számlaszámot Szolgáltató, ha a Vevő az előre utalással történő fizetési módot választotta, elektronikus levélben küldi el a Vevő részére. Az utalás során a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre történő utalásnál, a megrendelés elküldése után Eladó az átutalásos számla másolatát e-mailen elküldi a Vevő részére, amely alapján a banki átutalás megtörténhet. Az eredeti számlát a Vevő elektronikus számlán keresztül e-mailben kapja meg. Amennyiben a vételár a számla fizetési határidejének (számla elküldésétől számított 15 nap) lejártáig nem íródik jóvá az Eladó számláján, Eladó törli a megrendelést és nem köteles a fizetési határidő lejártát követően teljesíteni a megrendelést.

5.8.2. Utánvét

Amennyiben a Webáruházban megrendelt termék futár igénybevételével kerül kiszállításra, a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesíti készpénzben.

 

5.9. Számla

Szolgáltató papíralapú számlát állít ki. A Szolgáltató a számlát legkésőbb a termék átadásakor bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, de nem később, mint a vételár bankszámlán történő jóváírását követő 15 nap.

5.10. Átvétel

Az áruk szállítási címre történő szállítását a Magyar Posta Zrt. (MPL), a Royal Futár Hungária Kft., valamint a PK-Eurotrans Kft. végzi.

 

A megrendelések kiszállítása, kézbesítése munkanapokon 8 és 17 óra között – előzetes egyeztetés nélkül – történik az MPL vagy a Royal futárszolgálat által.

Szállítási címnek a Vevő minden esetben olyan címet adjon meg (pl.: munkahelyi cím), ahol munkanapokon 8 és 17 óra között folyamatosan tartózkodik és a terméket át tudja venni. Az Eladó a kiszállítás előtti munkanapon e-mailben értesítést küld Vevőnek a csomag futárnak való átadásról.

Ha a futár nem talál a megadott címen senkit, a futár a csomagot visszaszállítja az Eladó részére. Az Eladó ezt követően a Vevővel felveszi a kapcsolatot a csomag újbóli kiszállításával kapcsolatban. Eladó a második kiszállítást csak abban az esetben teljesíti, ha a megrendelés ellenértékét a Vevő átutalással Eladó részére kifizette és a vételár az Eladó számláján jóváírásra került.

Ha Vevő a kiszállítást végző személy által megjelölt új időpontban nem tartózkodik a Vevő által megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével Vevőnek lehetősége van megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futár további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

A futár tehát összesen kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a második kiszállítás is sikertelen – Vevőnek felróható okból -, akkor az Eladó törli a megrendelését. Ha azonban a későbbiekben mégis szeretné a törölt rendelésben foglaltak kiszállítását, akkor azokat újra meg kell rendelnie a Webáruházban. Ha egy címről két vagy több alkalommal is visszakapja az Eladó a csomagot, fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban ne teljesítse a megrendelést.

A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ezért a kiszállítást végző személy távozása után az Eladónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát a Vevő elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha Vevő sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét az Eladó díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért az Eladó felelősséget nem vállal! (Ez a bekezdés csak és kizárólag az MPL futárszolgálatra vonatkozik.)

Amennyiben a szállítással kapcsolatban problémája merül fel, panaszával közvetlenül az MPL-hez, a Royal-Futárhoz, valamint a PK-Eurotrans Kft-hez fordulhat.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

A Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt, hogy a megrendelt termék esetében a Fogyasztói minőségben eljáró Vevőt elállási jog illet meg a 45/2014. (II.26) Korm. rendelet 29.§ d) és e) pontja alapján.

Fogyasztó (kizárólag önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis-és középvállalkozás részére) a fogyasztóvédelmi törvény szerint az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. terméknek,
 2. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától

számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán a Szolgáltató postázási címéré vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató részére az alábbi címre: ATMOS ENERGIA Kft. levelezési cím: 8100 Várpalota, Bartók Béla utca 14. e-mail: info@atmostherm.hu Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy az alábbi linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat – mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Tájékoztatjuk, hogy a Vevő, mint Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. Elállás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

6.2. A Felhasználót megillető elállási jog alóli kivételek

A Felhasználó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ értelmében nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi esetekben:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható,
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

 7. Hibás teljesítés, kellékszavatosság, jótállás

 

A Szolgáltató minden esetben meggyőződik arról, hogy a feladott áru sértetlen és a csomagolás megfelelő, melyről fényképfelvételt is készít. Amennyiben a küldemény törékeny, sérülékeny, illetve a tartalom jellege a különleges adatkezelést indokolja, abban az esetben az Eladó a küldemény feladásakor egyértelműen rögzíti és feltünteti a címiraton a „sérülékeny, törékeny” feliratot, biztosítva ezáltal a tőle elvárható kellő körültekintést a szállításból adódó esetleges sérülések elkerülése érdekében.

Felhívjuk minden Vásárlónk figyelmét arra, hogy amennyiben a küldemény átvételekor akár mennyiségi, akár minőségi hiányosságot vél felfedezni, vagy állapít meg, jogosult a Posta jelenlétében kármegállapítási jegyzőkönyvet felvenni, illetve kérje is a jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben ilyen kármegállapítási jegyzőkönyvet nem vesznek fel, az jogvesztéssel jár.

Az áruban a szállításból eredően bekövetkezett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7.1 Hibás teljesítés

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

7.2 Kellékszavatosság

A Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Vevővel kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Vevő kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

 1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne,
 2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti,
 3. a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy
 4. a szerződéstől – a jelentéktelen hiba kivételével – elállhat, ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy az Eladónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

Abban az esetben, ha a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Abban az esetben, ha a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Abban az esetben, ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve köteles elvégezni. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik. Kicserélés vagy elállás esetén a Szolgáltató nem köteles a dolognak azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Hiba esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vevő felelős. A szavatossági igényt a szolgáltatott dolog minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a Szolgáltató a szavatossági igényét a dolognak – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Vevő terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Vevő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

A Szolgáltató által Vevőnek eladott termék hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

7.3 Jótállás

Jótállás esetén annak időtartama alatt a Szolgáltató a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a Vevőnek jogszabályból eredő jogait nem érinti. A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vevővel, mint Fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Szolgáltatót megillető jogok a szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Vevőre, mint Fogyasztóra.

A jótállás időtartama:

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

A jótállási határidő kezdete:

 • Abban az esteben, ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezte üzembe, a jótállási határidő kezdete az átadás napja;
 • Abban az esteben, ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon belül helyezte üzembe, a jótállási határidő kezdete az üzembe helyezés napja.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a jótállási igény érvényesítéskor a Szolgáltató – ellenkező bizonyítás hiányában – az átadás napjától számítja a jótállási határidő kezdetét.

Abban az esetben, ha a fogyasztó a készüléket 6 hónapon belül üzembe helyezte, és a beszerelés napjától számított határidőben kívánja jótállási igényét érvényesíteni, úgy a fogyasztót terheli az üzembe helyezés pontos dátumának bizonyítási kötelezettsége az üzembe helyezését igazoló számlával vagy számviteli bizonylattal. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 1. Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell. A Fogyasztót az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján megillető kötelező jótállás esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

1) A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek azzal, hogy a jótállási jegy a Fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

2) A Fogyasztó a kijavítás iránti igényét a Szolgáltató bármely telephelyén, fióktelepén, a székhelyén, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A Szolgáltató a jótállási jegyet elektronikus vagy papír alapon adja át a fogyasztó részére, legkésőbb a termék átadását követő napon.3) A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani, ha pedig a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

4) Ha a Fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 1. A Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

1) A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

2) A Szolgáltató a Fogyasztónál bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

 1. a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2. a Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

III. a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

 1. a hiba bejelentésének időpontját,
 2. a hiba leírását,
 3. szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

VII. a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát (ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Fogyasztót)

VIII. az eltérés indokát, ha az Eladó szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget,

 1. a tájékoztatást arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 • A Szolgáltató a szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja, valamint azt három évig köteles megőrizni.
 • A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.
 • Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át a Szolgáltató, amely elismervényen feltünteti
 1. a Fogyasztó nevét és címét,
 2. a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 3. a dolog átvételének időpontját, továbbá azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.
 • Ha a fogyasztó szavatossági és jótállási igényének megítéléshez szakvélemény beszerzése szükséges, a szakvélemény kötelező tartalmi elemei az alábbiak:
  • Megrendelő neve és címe
  • Üzlet neve és címe
  • Vizsgálat tárgya
  • Vizsgálati díj összege
  • Vizsgálati díj fizetésére kötelezett
  • Termék beérkezésének időpontja
  • Vásárlás időpontja
  • Minőségi kifogás bejelentésének időpontja
  • Fogyasztó kifogása
  • Vizsgálati módszerek
  • Vizsgálat megállapításai indokolással ellátva
  • Tájékoztatás
  • Egyebek

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vevő részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végezte le, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;

elemi kár, természeti csapás okozta. A jelen szabályzatban, illetve a jótállásról szóló leírásban foglaltak kivételével, az Eladó semminemű jótállást nem vállal. Kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az Eladó ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.

A szolgáltató oldalai olyan kapcsolattartó pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért az Eladó nem vállal felelősséget.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja, jogérvényesítési lehetőségek

 

8.1.1. Panaszügyintézés helye – fogyasztóvédelmi sérelmek esetén

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos Felhasználói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Levelezési cím: ATMOS ENERGIA Kft. levelezési cím: 8100 Várpalota, Bartók Béla utca 14. e-mail: info@ atmostherm.hu

8.1.2. Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

8.2. Jogvita

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek áll nyitva Felhasználó számára:

8.2.1.       Békéltető testület

A Vásárlónak lehetősége van a Békéltető testület eljárásának kezdeményezéséhez a Felhasználó lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A Békéltető testületek elérhetőségeit a lenti táblázat tartalmazza.

  1. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Békéltető testület

web: www.baranyabekeltetes.hu

  1. Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
 • levelezési cím: 6001 Kecskemét   228.
 • : (+36) 76 501 525, 501 532
 • Fax: (+36) 76 501 538
 • Mobil: (+36) 70 938 4765
 • E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 • honlap: bacsbekeltetes.hu
  1. Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
   Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
 • E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
 • Telefon: 06-66-324-976
 • Fax: 06-66-324-976
  1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Telefon:
 • 46/501-091 (új ügyek)
 • 46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
 • E-mail: bekeltetes@bokik.hu
 • bekeltetes.borsodmegye.hu
  1. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető Testület
 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefon: 06-1-488-2131
 • E-mail: testulet@bkik.hu
 • Honlap cím : bekeltet.bkik.hu
  1. Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
 • Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán
 • Telefon: +36-62/554-250/118
 • Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között
 • E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
  1. Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
 • Telefon: 06-22/510-310
 • Fax: 06-22-510-312
 • E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
 • Honlap: http://www.bekeltetesfejer.hu/
  1. Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
 • Telefon: 06-96-520-217
 • email: bekeltetotestulet@gymskik.hu
  1. Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
 • Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
 • Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
 • Fax: 06-52-500-720
 • E-mail: bekelteto@hbkik.hu
  1. Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Békéltető Testület
 • Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
 • Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
 • E-mail: bekeltetes@hkik.hu
 • Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.
  1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által Működtetett Békéltető Testület
 • Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 303-304. szoba.
 • e-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
 • telefon: 20/373-2570
  1. Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
 • Telefon: 06-34-513-010
 • Fax: 06-34-316-259
 • Email: bekeltetes@kemkik.hu
 • web: www.kemkik.hu
 • https://www.kembekeltetes.hu/
  1. Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/A
 • Telefon: 06-32-520-860
 • Fax: 06-32-520-862
 • E-mail: nkik@nkik.hu
 • Web: www.nkik.hu
  1. Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
 • Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
 • E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 • Telefon: 06-1-792-7881
 • http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php
 • vagy www.pestmegyeibekelteto.hu
  1. Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • Címe: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
 • Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026
 • e-mail cím: skik@skik.hu
 • skik.hu
  1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
 • Telefon: 06-42-420-180
 • Fax: 06-42-420-180
 • e-mail cím.: bekelteto@szabkam.hu
  1. Tolna Megyei Békéltető Testület
 • Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
 • Telefon: 06-74-411-661
 • Mobil: 06-30-664-2130
 • Fax: 06-74-411-456
 • E-mail: kamara@tmkik.hu
  1. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
 • telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645
  1. Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
 • Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111
 • Fax: 06-88-412-150
 • E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
 • Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu
  1. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
 • Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
 • Telefon: 06-92-550-513
 • Fax: 06-92-550-525
 • E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
 • http://www.bekelteteszala.hu/

 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében az eljárás megindulásáról szóló értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül köteles írásos, a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint esetlegesen a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását, továbbá az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait tartalmazó válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Amennyiben a vállalkozás megsérti együttműködési kötelezettségét, a békéltető testület értesíti a fogyasztóvédelmi hatóságot, amely az együttműködési kötelezettség megsértését jogerősen megállapító határozatában minden esetben fogyasztóvédelmi bírságot szab ki a vállalkozással szemben.

A békéltető testületek olyan független testületek, melyek a megyei kereskedelmi és iparkamarák illetve a fővárosi kereskedelmi és iparkamarák által működtetetettek. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a fogyasztó és a szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között, és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

A békéltető testületek hatáskörébe azok az ügyek tartoznak, melyekben a fogyasztó és egy vállalkozás vitája

 • a termék minőségével, biztonságosságával (pl.: hibás teljesítés, szavatosság, jótállás),
 • a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával (pl.: hibás termék által okozott károk),
 • a szolgáltatás minőségével vagy (hibás teljesítés),
 • a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos (pl.: a szolgáltató egyáltalán nem teljesít).

 

 • Online vitarendezési platform

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot.

A Rendelet szerint az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták, így az online megkötött szerződésekkel összefüggő pénzügyi fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére irányuló kommunikációt ezen a platformon keresztül kell a fogyasztóknak biztosítani.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken keresztül érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

9. ÁSZF, árak módosítása

Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között módosításra kerül, erről a Felhasználót a Szolgáltató a megrendelés során megadott elektronikus levelezési címén tájékoztatja. Felhasználóval kötött szerződés hatálya alatt a Felhasználó az általános szerződési feltétek módosítása esetében jogosult a szerződéstől elállni.

Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Vevő a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadta, és a Vevő részére az Eladó a megrendelést elektronikus úton visszaigazolta.

Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF a Vevő számára elmenthető és kinyomtatható formátumban is elérhető.

Az ÁSZF módosítása esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

10. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

11. Dokumentumok

 1. Elállási, felmondási tájékoztató LETÖLTÉS
 2. Elállási nyilatkozat LETÖLTÉS
 3. Termékszavatosság, kellékszavatosság, jótállás LETÖLTÉS,
 4. Üzlethelyiségen kívül történő értékesítés LETÖLTÉS
 5. Kármegállapítási jegyzőkönyv mintája

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. január 1.